60. Sesja Rady Miasta Bydgoszczy

23 maja 2018 r. na początku obrad społecznicy i członkowie Rad Osiedli zostali uhonorowani Medalami Prezydenta Miasta. Odznaczenia wręczone zostały z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

 

 

 

Medale otrzymali: prof. Katarzyna Popowa-Zydroń, Adam Bezwiński, Krzysztof Herdzin, Janusz Kochanowski i pośmiertnie – Władysław Dunarowski.

Następnie dyskusja dotyczyła sportu. Przyjęte zostało sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017” oraz informacja o realizacji „Samorządowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Mieszkańców Bydgoszczy na lata 2016 – 2019” za rok 2017.

Nagranie obrad całej sesji można obejrzeć TUTAJ