Kolejne „Stypendium radnego” przyznane!

8 marca 2016 r. wręczyłem kolejne „Stypendium radnego”, które otrzymał uczeń Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy Paweł Gibas.

Stypendysta jest uczniem klasy IV i kształci się w specjalności technik informatyk. Od początku swojej edukacji w technikum jest uczniem osiągającym najlepsze wyniki w klasie, a dwukrotnie nawet w całej szkole, o czym świadczy średnia z ocen 5.0, którą uzyskał w minionym roku szkolnym.

Stypendium_8.03.16 (2)

Stypendium_8.03.16 (1)

W roku szkolnym 2015/2016 Paweł Gibas został uhonorowany szczególnym dyplomem za bohaterstwo – udzielił pierwszej pomocy przypadkowej osobie na ulicy i tym samym uratował jej życie, wagę tego szlachetnego czynu podkreśliła również towarzysząca mi Pani dyrektor Ewa Ankiewicz-Jasińska.

„Stypendium radnego” to program wsparcia zdolnej młodzieży z bydgoskich szkół, który realizuję razem z radnym Tomaszem Puławskim. Fundujemy w każdym semestrze stypendia w wysokości 1000 zł młodzieży wyróżniającej się nie tylko talentem, ale także godną naśladowania postawą i cechami charakteru.

Jest to realizacja naszej wyborczej obietnicy, ale przede wszystkim wielka radość, że możemy finansowo wesprzeć i docenić uczniów bydgoskich szkół.

Zachęcam do wysłuchania materiału radia PiK – „Stypendium radnego” dla najzdolniejszych uczniów