Miasto Integrujące – trzeci filar programu wyborczego „Bydgoszcz Miasto na 5”

Trzeci filar programu wyborczego „Bydgoszcz Miasto na 5” nosi nazwę Miasto Integrujące. Na konferencji prasowej zaprezentowałem go razem z kandydatką na urząd Prezydenta Bydgoszczy Anna Mackiewicz oraz kandydującymi do Rady Miasta: Moniką Drapińską, Magdaleną Marcinkowską, Grażyną Rzęską, Sebastianem Grochowalskim i Damianem Szymkowiakiem.  

 

Propozycje KKW SLD Lewica Razem, które tworzą trzeci filar Miasto Integrujące:

  • Bydgoszcz bez barier – dalsza modernizacja chodników, budowa przystanków wiedeńskich, wymiana autobusów, tramwajów, integracyjne place zabaw, windy w blokach – wsparcie dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot.
  • Opracowanie Karty Standardów Dostępności – określającej wytyczne do projektowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych w celu wdrożenia rozwiązań przyjaznych wszystkim użytkownikom przestrzeni o zróżnicowanych ograniczeniach w mobilności i percepcji, w tym osobom z niepełnosprawności oraz osobom starszym.
  • Poprawa działania transportu dla osób niepełnosprawnych – zwiększenie liczby busów, które dowożą osoby niepełnosprawne do lekarza, na rehabilitację, na wydarzenie sportowe, kulturalne.
  • Budownictwo komunalne – mieszkania wspomagane dla seniorów, osób niepełnosprawnych, wsparcie BTBS – większe środki na kolejne bloki.
  • Młodzież – rozszerzenie oferty MDK dla młodzieży, festiwal muzyczny w Fordonie pod nazwą Wakacyjny Festiwal Młodej Muzyki; scena dla młodych muzyków – całoroczny cykl koncertów na osiedlach mobilna scena w sezonie jesienno-zimowym MCK.
  • Samorząd osiedlowy – wybory do Rad Osiedli w jednym terminie cel – zwiększenie udziału bydgoszczan w wyborach, zwiększenie znaczenia Rad Osiedli w konsultacjach; Bydgoski Budżet Obywatelski – zwiększenie środków, wspieranie projektów ponad osiedlowych, jeden projekt wskazywany przez Radę Osiedla, Wspieranie zamiany terenów ze spółdzielniami mieszkaniowymi – dla projektów z BBO.
  • Wsparcie NGO – zwiększenie środków na konkursy dla organizacji pozarządowych, systematyczna ocena działania BCOPW przez NGO.
  • Pełnomocnik Społeczny ds. równego tratowania – przygotowywanie programów antydyskryminacyjnych i uczących tolerancji – realizowane przez NGO w ramach projektów grantowych.
  • Rozwiązywanie problemu bezdomności – wspieranie kompleksowe wychodzenia z bezdomności, streetworkerzy, mieszkania wspomagane, wsparcie w powrocie na rynek pracy – projekty, spółdzielnie socjalne, łaźnia dla bezdomnych, ogrzewalnia dla osób bezdomnych.

W mediach:

Radio PiK – Mackiewicz: Powołam społecznego pełnomocnika ds. równego traktowania

Portal Metropolia Bydgoska – Miasto integrujące według SLD: Likwidacja barier oraz zmiany w BBO i radach osiedli

Gazeta Wyborcza – Anna Mackiewicz: Utworzę radę do spraw równego traktowania