Miasto Inteligentne – czwarty filar programu wyborczego „Bydgoszcz Miasto na 5”

Czwarty filar programu wyborczego „Bydgoszcz Miasto na 5”, który zaprezentowaliśmy to Miasto Inteligentne. Podczas konferencji jego założenia przedstawiła Anna Mackiewicz, ubiegająca się o stanowisko Prezydenta Bydgoszczy, kandydat KKW SLD Lewica Razem do Sejmiku Województwa Mirosław Kozłowicz i kandydaci do Rady Miasta Piotr Bojar i Tomasz Puławski.

 

 

Poprzez hasło Miasto Inteligentne rozumiemy patrzenia na miasto w sposób kompleksowy i odwołujemy się do idei Smart City, która oznacza miasto rozwijające się w sposób zrównoważony, z wykorzystaniem potencjału mieszkańców oraz poszanowaniem dla środowiska.

Propozycje KKW SLD Lewica Razem, które tworzą czwarty filar Miasto Inteligentne:

  • Większe wykorzystanie nowoczesnych technologii w administracji i usługach publicznych, umożliwiające elektroniczne załatwienie spraw, dostęp do dokumentów itp.
  •  Rozbudowa systemu ITS o kolejne funkcjonalności dotyczące priorytetów dla autobusów na skrzyżowaniach oraz wdrożenie aplikacji na urządzenia mobilne, pozwalającej znaleźć wolne miejsca parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania.
  • Mając na uwadze wymogi ustawy o elektromobilności będziemy realizować rozbudowę sieci tramwajowej oraz inwestycje w nowoczesny tabor, wyposażony w innowacyjne rozwiązania ułatwiające korzystanie z komunikacji zbiorowej.
  • Przykładem rozwoju sieci tramwajowej będzie budowa linii wzdłuż ulicy Solskiego i Pięknej oraz w ciągu ulicy Szubińskiej z pętlą tramwajową na Błoniu.
  • Obok transportu szynowego chcemy również położyć większy nacisk na rozwój infrastruktury rowerowej. Postulujemy rozwój sieci dróg rowerowych wzdłuż najważniejszych ulic tj. Fordońska, Nakielska, Focha, Toruńska, Skłodowskiej-Curie. Ponadto będziemy dążyć do wyznaczania pasów, kontrapasów oraz śluz rowerowych przy skrzyżowaniach.

W mediach:

Radio PiK – SLD Lewica Razem o inteligentnym mieście

Portal Tygodnik Bydgoski – Bydgoszcz miastem smart. SLD proponuje e-komunikację z urzędem i rozwój transportu