Pierwsza Sesja Rady Miasta Bydgoszczy w kadencji 2018-2023

19 listopada 2018 r. 31 radnych złożyło ślubowanie, a prezydent Rafał Bruski rozpoczął trzecią kadencję. W uroczystej sesji Rady Miasta udział wziął honorowy obywatel Bydgoszczy, wybitny aktor – Leonard Pietraszak.

Przewodniczącą Rady Miasta została Monika Matowska. Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta, w wyniku głosowania, zostali Lech Zagłoba-Zygler, Szymon Wiłnicki i ja.

 

Fot. Robert Sawicki i Roman Bosiacki