Kolejne stypendium przyznane

Przedstawiam mojego kolejnego stypendystę. Krzysztof Wiłnicki jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 32 na bydgoskich Bartodziejach. Bierze aktyny udział w życiu szkolnej społeczności i jest laureatem konkursów matematycznych.

To 14-ty młody bydgoszczanin, który otrzymał ode mnie Stypendium Radnego. Każde stypendium wynosi 1000 zł i funduje je z własnych środków.